Хаяг: СХБ, 5-р хороо, 11-р хороолол
Имэйл: info@besujin.com
Зуух, тогооны засвар оношлогоо

Усан халаагуурын болон уурын зуух, тогооны урсгал засвар, үзлэг оношлогоо хийх

Тээвэр логистик

Тоног төхөөрөмжийн тээвэр, логистик, хил гаалийн бүрдүүлэлт зэрэгт туслах, зөвлөгөө өгөх

Зуух, тогооны зураг төсөл

Усан халаагуурын болон уурын зуух, тогооны зураг төсөл боловсруулах, тооцоо гаргах, зөвлөгөө өгөх

Зуух, тогооны угсралт

Усан халаагуурын болон уурын зуух, тогооны угсралт, тохируулгын ажил хийх