Уурын зуух-тогоо

ОХУ-аас зуухнууд оруулж ирлээ

By |2020-09-03T12:18:28+08:00September 3rd, 2020|Уурын зуух-тогоо|

“Бэсүжин Трейд” ХХК-ийн Оросын холбооны улсад захиалгаар үйлдвэрлэсэн зуухнууд Монгол улсын хилээр нэвтэрлээ.

Зуухны угсралтын ажлыг гүйцэтгэлээ

By |2020-09-03T12:20:35+08:00September 3rd, 2020|Уурын зуух-тогоо|

“Бэсүжин Трейд” ХХК-йин хамт олон Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төвлөрсөн халаалтын зуухны угсралтын ажлыг 100 хувь биелүүллээ .

Go to Top