“Бэсүжин Трейд” ХХК-ийн Оросын холбооны улсад захиалгаар үйлдвэрлэсэн зуухнууд Монгол улсын хилээр нэвтэрлээ.

оросоос зуух